Meer Rob

BentoSpino
BentoSpino BV is een onafhankelijke adviesorganisatie, gespecialiseerd in strategisch advies en interim-management. Het bedrijf richt zich op de publieke sector. De missie van BentoSpino is door middel van visie, focus en verbinding het functioneren van de publieke sector te optimaliseren. We vinden haalbare oplossingen voor strategische vraagstukken en bieden hoogwaardig interim-management aan. BentoSpino gelooft in de kracht van een goed werkende overheid. Waar we kunnen dragen we bij aan optimalisering van het functioneren van het bestuur, de bedrijfsvoering en werkprocessen.

Stibabo
StiBaBo voert voor diverse overheden een groot scala aan onderzoeken uit. Herindelingskwesties, buurtbudgetten, Wgr, rekenkamervraagstukken, evaluaties, subsidieverstrekking en meer. Ik heb in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vergoedingen aan raadsleden geëvalueerd, ook heb ik onderzoek gedaan naar, en ben ik projectleider geweest van grote fusies, en ben ik betrokken bij een aantal onderzoeken voor gemeentelijke rekenkamers.

Migrainefonds
Het Migrainefonds is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor mensen met migraine. Het Migrainefonds heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Ik ben de voorzitter, één van de zes leden van het bestuur.

Hoofdpijnpatiënten
De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten verbetert de kwaliteit van leven van mensen met migraine en andere vormen van ernstige hoofdpijn. De vereniging maakt mensen met ernstige hoofdpijn mondig, bevordert hun maatschappelijke participatie, streeft naar verhoging van de sociale acceptatie van hun aandoening en verbetering van de behandeling die door zorgverleners wordt gegeven. De vereniging biedt ervaringsdeskundigheid bij onderzoek en vernieuwing. Het bestuur wordt door mij (voorzitter) en zes anderen gevormd.